Quy chế tài khoản

Quy chế tài khoản

Bạn hiểu và đồng ý rằng bằng việc đăng ký Tài khoản trên website Thegioimuaban.com/Thegioimuaban.com và/hoặc Ứng dụng Thế Giới Mua Bán, bạn và Thế Giới Mua Bán đã thiết lập một quan hệ hợp đồng dịch vụ thương mại điện tử. Theo đó, bạn có nhu cầu sử dụng các dịch vụ đăng tin và các dịch vụ khác mà Thế Giới Mua Bán cung cấp trên website và Ứng dụng Thế Giới Mua Bán.

1. Đăng ký tài khoản trên website và Ứng dụng Thế Giới Mua Bán

– Để sử dụng một số tính năng của Thế Giới Mua Bán, bạn phải tạo Tài khoản trên website và/hoặc Ứng dụng (Đăng ký tài khoản)

– Khi tạo Tài khoản bạn phải đồng ý cung cấp một cách chính xác và đầy đủ thông tin được yêu cầu (Dữ liệu tài khoản).

– Nếu bạn cung cấp thông tin của bất kỳ bên thứ ba nào cho Thế Giới Mua Bán, chúng tôi có quyền tin rằng bạn đã đạt được sự thỏa thuận cần thiết từ bên thứ ba đó để chia sẻ và chuyển giao thông tin của họ cho chúng tôi.

2. Bảo vệ tài khoản

– Để sử dụng và bảo vệ Tài khoản, bạn phải cung cấp một số điện thoại và Mật khẩu (Dữ liệu đăng ký) để bảo vệ tài khoản.

– Bạn phải có trách nhiệm bảo vệ và giữ bí mật Mật khẩu này, Thế Giới Mua Bán không có bất kỳ trách nhiệm liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc Mật khẩu của bạn bị mất mát và/hoặc bên thứ ba nào khác biết đến Mật khẩu của bạn.

– Nếu bạn chia sẻ tài khoản của mình đối với bất kỳ bên nào khác thì bạn sẽ tự chịu mọi trách nhiệm về tất cả các hành động được thực hiện và hậu quả dưới tên Tài khoản của Bạn, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ hành động của bạn.

– Hành vi sử dụng dữ liệu đăng ký của người khác mà không được thực hiện dưới sự đồng ý hoặc khi có sự quan sát của người sở hữu Tài khoản được coi là trái phép.

– Thế Giới Mua Bán sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại bạn gây ra do việc sử dụng trái phép tài khoản của người khác, bạn có thể phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại của Thế Giới Mua Bán hoặc của những người khác nếu sử dụng trái phép Tài khoản.

– Bạn sẽ thông báo ngay lập tức cho Thế Giới Mua Bán nếu phát hiện hoặc nghi ngờ việc có người truy cập trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật vào Dữ liệu tài khoản hoặc Dữ liệu đăng ký của bạn.

3. Chấm dứt hoạt động của Tài khoản

a. Trường hợp Thế Giới Mua Bán chấm dứt Tài khoản của bạn

– Thế Giới Mua Bán bảo lưu quyền chấm dứt vĩnh viễn hoặc chấm dứt tạm thời hoạt động của Tài khoản nếu bạn được xác định đã vi phạm Quy chế tài khoản, Quy chế hoạt động, Quy định đăng tin và/hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Thế Giới Mua Bán, bạn sẽ được thông báo trước 05 (năm) ngày về việc Tài khoản bị chấm dứt hoặc tạm ngưng theo quy định của Thế Giới Mua Bán. 

– Thế Giới Mua Bán có quyền quyết định Tài khoản đó có vi phạm Quy chế tài khoản, Quy chế hoạt động, Quy định đăng tin hoặc có hành vi ảnh hưởng đến hoạt động của Thegioimuaban.com hay không dựa trên những quy định mà chúng tôi đã công khai website Thế Giới Mua Bán hoặc khi có căn cứ cho rằng Tài khoản đó có hành vi vi phạm pháp luật. Thời điểm chấm dứt Tài khoản là khi Thế Giới Mua Bán gửi email cho bạn về việc chấm dứt Tài khoản.

b. Trường hợp bạn muốn chấm dứt Tài khoản

– Bạn có thể yêu cầu chấm dứt Tài khoản bằng cách sử dụng công cụ trực tuyến:

Bước 1: Vào phần Cài đặt thông tin
Bước 2: Sau khi đọc và nắm rõ thông tin trong Quy chế, bạn nhấn vào nút “Yêu cầu chấm dứt tài khoản”
Bước 3: Hệ thống sẽ tự động mở đường link hoặc ứng dụng có email với các thông tin soạn sẵn như sau:

 • Địa chỉ người nhận: trogiup@thegioimuaban.com
 • Tiêu đề: Yêu cầu chấm dứt tài khoản <Số điện thoại của bạn>
 • Nội dung: bạn cần cung cấp bằng chứng bằng văn bản qua giấy tờ, ảnh chụp nhằm xác nhận tài khoản trên Thế Giới Mua Bán thuộc quyền sở hữu của bạn và bạn có toàn quyền quyết định chấm dứt Tài khoản. Các bằng chứng bao gồm:
 1. Ảnh chụp chứng minh nhân dân bản gốc mặt trước và mặt sau.
 2. Bằng chứng bạn là chủ sở hữu của số điện thoại đăng ký tài khoản trên Thế Giới Mua Bán bằng văn bản gốc (không chấp nhận bản photo kể cả công chứng) có dấu mộc đỏ của nhà mạng điện thoại đang sử dụng và có chữ ký của bạn. (Bạn có thể liên hệ với các nhà mạng để yêu cầu cung cấp Hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê bao hoặc các loại giấy tờ liên quan đến việc đăng ký thuê bao trả trước hoặc trả sau)
 3. Bằng chứng bạn là chủ sở hữu tài khoản TK trên Thế Giới Mua Bán bằng chứng từ xác nhận giao dịch nạp tiền từ các hình thức nạp TK khả dụng trên Thế Giới Mua Bán (Ngân hàng, Momo,…) lần gần đây nhất khớp với ngày và tài khoản.
 4. Bằng chứng về việc sử dụng TK của bạn bằng cách chụp màn hình lịch sử giao dịch có mã đơn hàng và ít nhất 1 màn hình về chi tiết giao dịch gần đây nhất có mã đơn hàng, ngày giờ và giá tiền dịch vụ.
 5. Bằng chứng bạn có toàn quyền đăng nhập và sử dụng tài khoản Thế Giới Mua Bán bằng cách chụp màn hình phần Thông tin cá nhân của bạn trong tài khoản muốn chấm dứt. Thông tin trong hình chụp phải khớp với thông tin cập nhật gần nhất mà Thế Giới Mua Bán ghi nhận được trong hệ thống.

Bước 4: Bạn cần điền địa chỉ email đã xác thực, trình bày rõ mục đích chấm dứt tài khoản trước khi nhấn gửi email.

Lưu ý: Yêu cầu chấm dứt Tài khoản của bạn chỉ được xem xét khi thoả các điều kiện:
(1) địa chỉ email bạn gửi yêu cầu trùng khớp với địa chỉ email của Tài khoản muốn chấm dứt,
(2) email của Tài khoản muốn chấm dứt đã được xác thực thành công trên Thế Giới Mua Bán, và
(3) số điện thoại của Tài khoản muốn chấm dứt đã được xác thực thành công trên Thế Giới Mua Bán
(trường hợp đăng nhập bằng Facebook hoặc phương thức khác (nếu có) nhưng chưa xác thực số điện thoại sẽ không thực hiện được yêu cầu chấm dứt tài khoản).

– Sau khi nhận được bằng chứng đầy đủ và hợp lệ, Bộ phận Chăm sóc Khách hàng sẽ gửi cho bạn mẫu đơn Xác nhận việc chấm dứt Tài khoản trong vòng 5 (năm) ngày làm việc. Trong đơn, bạn cần xác nhận hiểu và đồng ý với tất cả các điều sau: 

 1. Tôi đã hiểu đầy đủ Hậu quả của việc chấm dứt Tài khoản và đồng ý rằng tôi không được hoàn trả số lượng TK còn dư cũng như không được yêu cầu thực hiện các dịch vụ có tính phí đã hoặc đang sử dụng.
 2. Tôi hiểu và đồng ý rằng số lượng TK từ tài khoản, số lượng TK còn dư do chưa thực hiện dịch vụ, và chi phí cho Quảng cáo Tốt sẽ mặc nhiên hết giá trị sử dụng và không được đền bù, chi trả, thuyên chuyển cho người dùng khác, hoặc quy đổi thành tiền mặt, tài sản khác. 
 3. Tôi hiểu và đồng ý rằng tôi không thể tạo lại Tài khoản dựa trên Số điện thoại gắn với Tài khoản đã chấm dứt trước đó.
 4. Tôi hiểu và đồng ý rằng bất cứ khiếu nại, tranh chấp nào liên quan đến Quảng cáo, hoặc Tài khoản đã chấm dứt và các vấn đề khác đều không được giải quyết sau ngày chấm dứt Tài khoản.
 5. Tôi hiểu và đồng ý rằng dù đã chấm dứt Tài khoản, tôi vẫn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Cơ quan điều tra về tất cả các hoạt động của tôi đối với Tài khoản đã chấm dứt.
 6. Tôi hiểu và đồng ý rằng các thông tin của Tài khoản đã chấm dứt đã từng được tôi công khai hoặc trao đổi với người dùng khác sẽ do Thế Giới Mua Bán toàn quyền xử lý theo các quy chế của Thế Giới Mua Bán và Quy định của pháp luật.

– Bạn cần thực hiện thủ tục chứng thực Đơn xác nhận trên với chữ ký của bạn tại tổ chức có thẩm quyền thực hiện chứng thực theo quy định pháp luật, rồi gửi lại cho Thế Giới Mua Bán. Lưu ý: Bạn không thể huỷ yêu cầu Chấm dứt tài khoản sau thời điểm bạn gửi lại Đơn xác nhận cho Thế Giới Mua Bán.

– Sau khi bạn đã gửi lại Đơn xác nhận việc chấm dứt Tài khoản có chữ ký và đã được chứng thực hợp lệ, Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ có email phản hồi chính thức về việc chấm dứt tài khoản trong vòng 5 (năm) ngày làm việc. Lưu ý: Thế Giới Mua Bán không giải quyết các yêu cầu huỷ lệnh chấm dứt Tài khoản cũng như các khiếu nại liên quan kể từ thời điểm này trở đi.

– Sau khi hệ thống đã chấm dứt Tài khoản của bạn, bạn sẽ nhận được thông báo Tài khoản đã được chấm dứt qua email.

– Từ sau ngày gửi lại Đơn xác nhận đến khi Thế Giới Mua Bán chấm dứt tài khoản của bạn, bạn vẫn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của bạn đối với Tài khoản đã chấm dứt. Thời điểm chấm dứt Tài khoản là khi Thế Giới Mua Bán gửi email cho bạn xác nhận về việc chấm dứt Tài khoản.

c. Hậu quả của việc chấm dứt Tài khoản

Nếu Tài khoản của bạn bị chấm dứt thì tất cả quyền của bạn liên quan đến Tài khoản cũng sẽ mặc nhiên bị chấm dứt. 

Đối với việc đăng nhập, sử dụng TK và việc tạo lại Tài khoản:

– Bạn sẽ không thể đăng nhập vào Tài khoản đã chấm dứt. 

– Bạn sẽ không thể tạo lại Tài khoản mới dựa trên Số điện thoại bạn đăng ký với Tài khoản đã chấm dứt trên Thế Giới Mua Bán. Bạn phải hiểu rằng bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc tạo lại Tài khoản dựa trên số điện thoại của Tài khoản đã chấm dứt đều không được giải quyết.

– Bạn vẫn sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về lịch sử sử dụng Tài khoản đã chấm dứt sau ngày chấm dứt Tài khoản.

– Bạn sẽ không thể đăng nhập vào Tài khoản TK gắn với Tài khoản đã chấm dứt. Trường hợp bạn còn TK chưa sử dụng hết thì sẽ không được hoàn trả lại.

– Trường hợp trong Tài khoản còn tồn tại TK, bất kể số lượng TK là bao nhiêu, thì bạn phải hiểu rằng TK sẽ mặc nhiên hết giá trị sử dụng. Bạn phải hiểu rằng bạn sẽ không có quyền yêu cầu Thế Giới Mua Bán đền bù, chi trả, tiền mặt, tài sản khác. Vì lý do đó, bạn vui lòng cân nhắc ngân sách nạp và việc sử dụng phù hợp với nhu cầu thực tế của mình và cân nhắc trước khi chấm dứt Tài khoản mà chưa sử dụng hết. Sở dĩ, Thế Giới Mua Bán không phải là đơn vị có chức năng của ví điện tử nên việc quy đổi là không được phép theo quy định của pháp luật. 

Đối với Tin đăng, gian hàng điện tử, và các dịch vụ có tính phí:

– Thế Giới Mua Bán sẽ gỡ bỏ tất cả các tin đăng của bạn khỏi website và ứng dụng của Thế Giới Mua Bán, bao gồm nhưng không giới hạn những tin đăng có trên Cửa hàng/ Chuyên trang, những tin đăng đã được thực hiện các dịch vụ có tính phí và những tin đăng đã trả tiền cho dịch vụ tính phí nhưng chỉ mới thực hiện một phần, hoặc chưa được thực hiện dịch vụ. Bạn phải hiểu rằng tất cả số TK còn lại từ dịch vụ có tính phí nhưng chưa được thực hiện hết hoặc chưa được thực hiện đều mặc nhiên hết giá trị sử dụng. Bạn phải hiểu rằng bạn sẽ không có quyền yêu cầu Thế Giới Mua Bán đền bù, chi trả, thuyên chuyển cho người dùng khác hoặc quy đổi TK còn dư để mua dịch vụ thành tiền mặt, tài sản khác. .

– Thế Giới Mua Bán sẽ gỡ bỏ Cửa hàng/ Chuyên trang của bạn ở tất cả các chuyên mục khỏi website và ứng dụng của Thế Giới Mua Bán. Vì Cửa hàng/ Chuyên trang cũng là một dịch vụ có tính phí, thời hạn sử dụng còn lại (nếu có) của Cửa hàng/ Chuyên trang sẽ không được hoàn trả hoặc quy đổi dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn phải hiểu rằng các khiếu nại liên quan đến Cửa hàng/ Chuyên trang sẽ không được xem xét sau ngày chấm dứt Tài khoản.

– Đối với dịch vụ Quảng cáo Tốt, sau khi bạn chấm dứt Tài khoản, Thế Giới Mua Bán sẽ gỡ bỏ quảng cáo của bạn khỏi website và ứng dụng Thế Giới Mua Bán. Bất kể chi phí quảng cáo là bao nhiêu, số tiền bạn dùng để thanh toán cho dịch vụ Quảng cáo Tốt của Thế Giới Mua Bán sẽ không được hoàn trả hoặc quy đổi dưới hình thức nào. Đồng thời, thời gian hiển thị còn lại của dịch vụ này cũng sẽ kết thúc ngay tại thời điểm chấm dứt Tài khoản. 

– Tóm lại, các khiếu nại hoặc yêu cầu giải quyết liên quan đến TK và tất cả các dịch vụ tính phí (Đẩy tin, Tin ưu tiên, Cửa hàng/ Chuyên trang, Quảng cáo Tốt, …) khả dụng trên Thế Giới Mua Bán đều không được xem xét sau thời điểm chấm dứt Tài khoản

Đối với thông tin tài khoản không liên quan đến tin đăng:

– Thế Giới Mua Bán sẽ gỡ bỏ Trang cá nhân của bạn khỏi website và ứng dụng Thế Giới Mua Bán. Người dùng khác trên Thế Giới Mua Bán sẽ không thể xem được Trang cá nhân, cũng như các thông tin liên lạc như địa chỉ, số điện thoại, ngày đăng nhập, v..v… từng được hiển thị trên Trang cá nhân của Tài khoản đã chấm dứt.

– Thông tin liên quan đến hoặc phát sinh từ Tài khoản của bạn sẽ được lưu trữ và bảo mật trong hệ thống của Thế Giới Mua Bán phù hợp với quy định pháp luật về thương mại điện tử, an ninh mạng và các văn bản pháp lý liên quan đảm bảo rằng Thế Giới Mua Bán thực hiện bảo mật và chỉ nhằm mục đích lưu trữ theo quy định pháp luật. 

– Những thông tin bạn đã công khai trên Thế Giới Mua Bán hoặc đã trao đổi, cung cấp cho người dùng khác trên Thế Giới Mua Bán sẽ do Thế Giới Mua Bán toàn quyền xử lý phù hợp quy định pháp luật về thương mại điện tử, an ninh mạng và các văn bản pháp lý liên quan.

4. Quy định khác

– Bạn có thể thay đổi Dữ liệu tài khoản bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập trang Thông tin cá nhân.

– Việc yêu cầu, sử dụng, bảo vệ dữ liệu được quy định cụ thể trong Quy chế riêng tư.

5. Riêng tư và bảo vệ thông tin cá nhân

– Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo các điều khoản của Quy chế riêng tư.

Bạn còn câu hỏi nào nữa không? Liên hệ chúng tôi
Chuyên nghiệp? Đăng ký MIỄN PHÍ
Chưa đăng nhập
Xin chào wave
Chào mừng! Đăng nhập / Đăng ký